Bewindvoerderssite

De Waard Bemiddeling en Bewindvoering is er voor u!

De Waard Bemiddeling en Bewindvoering vindt het noodzakelijk (jonge) stagiaires een stageplaats en eventueel een arbeidsplaats aan te bieden. Ons bedrijf is daarom erkend als leer-werkbedrijf door de landelijke organisatie Ecabo.

De Waard 

BEMIDDELING 

B & B

BEWINDVOERING

voor:

* BESCHERMINGSBEWIND *  BUDGETBEHEER *  MENTORSCHAP * 

Wij hebben nog ruimte om dossier aan te nemen.


Beschermingsbewind
In het leven moet u veel regelen en beslissen. Voor veel zaken moet er een handtekening geplaatst worden. Denk maar eens aan bankzaken, huren of verhuren. Normaal levert dit weinig problemen op. Als u bovedien iets niet begrijpt, is er in uw omgeving wel iemand die u even helpt.

Het kan ook zijn dat u geestelijk hetzij lichamelijk (tijdelijk) niet (meer) in staat uw eigen zaken te behartigen. U verblijft bijvoorbeeld langdurig in een ziekenhuis of in een zorginstelling. Als u in zo'n situatie geen hulp in uw naaste omgeving heeft, kan het goed zijn te overwegen een beschermingsbewindvoerder door de rechter te laten benoemen.

Budgetbeheer
De meeste mensen weten wel rond te komen, maar in economisch moeilijke tijden is het financieel in de vaart houden van de huishouding een hele onderneming. Het afbetalen van schulden en verplichtingen kan zó zwaar op de balans of het huishoudboekje gaan drukken, dat een frisse en deskundige kijk op de zaak wellicht nieuwe perspectieven biedt.

Dan is voorkomen beter dan genezen en kan het zinnig zijn een budgetbeheerder eens een "inside look" te geven in uw situatie. Wij kunnen dit voor u doen en u een advies geven hoe u met de middelen die u heeft wat meer financieel drijfvermogen krijgt.

Als er gebruik moet worden gemaakt van wettelijke saneringsmogelijkheden, kunnen wij u ook van dienst zijn en u helpen deze weg in te slaan. U kunt samen met ons en een officiële schuldhulpverleningsinstantie (zoals de gemeente) WSNP aanvragen.  

Mentorschap
Het kan zijn dat u door de omstandigheden (soms tijdelijk)  bent aangewezen op hulpverlening van allerlei aard. Hierbij valt te denken aan hulp in verband met een lichamelijke of verstandelijke handicap, ziekte of een psychiatrische stoornis. Dan kan het zijn dat u door alle hulp die u nodig heeft "vanwege de bomen het bos niet meer ziet." Of u weet gewoon niet waar u de voor u meest geschikte hulp kan krijgen. Uw mentor helpt u de juiste hulp te krijgen. De mentor coördineert de hulp, zodat u zo efficiënt mogelijk wordt geholpen. De mentor is is door de rechter benoemd. 

Wie betaalt dat?

Voor de betaling kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van Bijzondere Bijstand. Als er een beschermingsbewindvoerder of een mentor wordt benoemd dat gelden de wettelijke tarieven. 


Vragen?

Zie het kopje ''Contact''.


De Waard Bemiddeling en Bewindvoering is lid van de

"Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers".


Zie voor meer informatie: 

https://company.info/org/676063500000/nederlandse-branchevereniging-wettelijke-vertegenwoordigers