Bewindvoerderssite

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan bent u bij De Waard Bemiddeling & Bewindvoering op het rechte pad.

De Waard

BEMIDDELING

B & B

BEWINDVOERING

voor:

BESCHERMINGSBEWIND * BUDGETBEHEER * MENTORSCHAP

Wij hebben nog ruimte om dossier aan te nemen


Beschermingsbewind

In het leven moet u veel regelen en beslissen. Voor veel zaken moet er een handtekening geplaatst worden. Denk maar eens aan bankzaken, huren of verhuren. Normaal levert dit weinig problemen op. Als u bovendien iets niet begrijpt, is er in uw omgeving wel iemand die u even helpt. Het kan ook zijn dat u geestelijk hetzij lichamelijk (tijdelijk) niet in staat uw eigen zaken en belangen te behartigen. U verblijft bijvoorbeeld langdurig in een ziekenhuis of in een zorginstelling. Als u in zo'n situatie geen hulp in uw naaste omgeving heeft, kan het goed zijn te overwegen een beschermingsbewindvoerder door de rechter te laten benoemen.


Budgetbeheer

De meeste mensen weten wel rond te komen, maar in economisch moeilijke tijden is het financieel in de vaart houden van de huishouding een opgave. Het afbetalen van schulden en verplichtingen kan zodanig zwaar op de balans of het huishoudboekje gaan drukken, dat een frisse en deskundige kijk op de zaak wellicht nieuwe perspectieven biedt.

Wij leven met de wetenschap dat voorkomen beter is dan genezen. Het kan dan zinnig zijn een budgetbeheerder eens een inside look te geven in uw situatie. Wij kunnen dit voor u doen en u een advies geven hoe u met de middelen die u heeft wat meer financieel drijfvermogen krijgt.

Als er gebruik moet worden gemaakt van wettelijke saneringsmogelijkheden, kunnen wij u ook van dienst zijn en u helpen deze weg in te slaan. U kunt samen met ons en een officiële schuldhulpverleningsinstantie (zoals de gemeente) Wsnp aanvragen.


Mentorschap

Het kan zijn dat u door de omstandigheden (soms tijdelijk)  bent aangewezen op hulpverlening van allerlei aard. Hierbij valt te denken aan hulp in verband met een lichamelijke of verstandelijke handicap, ziekte of een psychiatrische stoornis. Dan kan het zijn dat u "vanwege de bomen het bos niet meer ziet". Het zou ook kunnen dat u niet weet waar u de meest geschikte hulp kunt krijgen. Uw mentor kan u bij deze vragen helpen. De mentor coördineert de hulp, zodat deze hulp zo efficiënt mogelijk wordt verleend. Hij of zij wordt benoemd door de rechter.

Wie betaalt dat?

Voor de betaling kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van Bijzondere Bijstand. Als er een beschermingsbewindvoerder of een mentor wordt benoemd, dan gelden de wettelijke tarieven.


De Waard Bemiddeling en Bewindvoering is lid van de


Zie voor meer informatie: www.nbwv.nl