Tarieven

Prijzen voor particulieren

In geval van beschermings- of WSNP-bewindvoering, al dan niet met schulden, wordt de beloning aan de bewindvoerder vaak door de overheid vergoed. Ook bij (minimale) inkomsten, al dan niet uit werk en bij loonbeslagen, is dit vaak het geval. Daarover hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Vraagt u vooraf aan de bewindvoerder of dit ook in uw geval geldt.   

Hier gelden de tarieven die door de overheid zijn vastgesteld: de wettelijke tarieven uit de Regeling Mentoren Bewindvoerders en Curatoren 2018 worden in het gerechtelijk traject door ons standaard gehanteerd. Behoudens enkele uitzonderingen hanteren wij deze tarieven ook in het buitenrechtelijk traject.

Op aanvraag verstrekken wij u de huidige tarieven en wij leggen u graag uit welke voor u van toepassing zijn.