Werkwijze

On View

Sinds januari 2012 werken wij op onze computer met het administratieprogramma "On View" van de firma Linfosys. In dit administratieprogramma verwerken wij niet alleen uw financiële gegevens, zoals het budgetplan, inkomsten, uitgaven en schulden, maar ook bijvoorbeeld de telefonische contacten die wij met u hebben. Ook uw post kan gedigitaliseerd in het systeem worden opgenomen.

Door gebuikmaking van het programma treedt een grote mate van standaardisering op, waardoor er enerzijds minder kans op fouten is en anderzijds meer ruimte komt voor het persoonlijk contact met u. Tevens voorziet het programma in de opmaak van de rapportage aan de rechtbank: de zogenaamde "Rekening en Verantwoording."

Onze dienstverlening is uitgebreid met een extra telefonisch spreekuur op woensdagavond van 19.00 uur tot en met 20.00 uur. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u dit via een e-mail ons kenbaar te maken. In dat geval reserveren wij een kwartier spreektijd. Indien u zich niet tevoren aanmeldt voor dit spreekuur, kunnen wij u niet te woord staan. Voor het telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur is geen aanmelding nodig.

DigiD

Het is ons als bewindvoerders door de minister en de rechtbank verboden DigiD te gebruiken. Wij doen aangifte bij de belasting met een eigen Becon-nummer.

Goedkeuring door Rechtbank Gelderland

Ons kantoor is goedgekeurd door Rechtbank Gelderland op 29 juni 2016. Wij voldoen aan de Kwaliteitseisen van 1 april 2016. Wij zijn benoembaar in heel Nederland. Het bewijs van goedkeuring en benoembaarheid is opvraagbaar bij het kantoor.

Lid van NBWV